Wanneer is een team, een team?

Soms zetten we een groep mensen bij elkaar met de woorden "Jullie zijn een team", maar is dat wel zo?

Je hoort teamleden dikwijls zeggen: "We zijn geen team, het voelt niet zo", "Ik heb niks met de anderen", "We hebben niets gezamenlijks".

Wat is er hier aan de hand?

Niet elke groep is ook een team.

Wanneer ben je een team?

Om een team te vormen moet je aan 3 voorwaarden voldoen:

  • Je moet een gezamenlijk doel hebben.
  • Je moet afhankelijk zijn van elkaar in het bereiken van dit gezamenlijke doel.
  • Het team is niet groter dan 9 personen.

En als er niet aan al deze voorwaarden wordt voldaan, is het dan geen team? Ja en nee.

Het is geen team volgens deze definitie. Is dat erg? Nee helemaal niet.

Er zijn ook andere vormen van samenwerken

Als mensen vooral werken aan hun eigen taak, kan je nog steeds een wij-gevoel ervaren. Veel teams waarin professionals zelfstandig werken zullen dat herkennen.

Als in deze teams de druk om 'van alles met elkaar te moeten' wegvalt, ontstaat er ruimte.

Waarin je kan werken aan collegialiteit, informatie delen, leren van elkaar, werkplezier, zorgen voor elkaar, werk tijdelijk van elkaar overnemen.

Hoe ervaar jij het werken in een team?