Begin je fulltime bestuursjaar goed

Start met een bestuurstraining

Naar de inhoud
Nautilus CT

Samenwerken

Leer elkaar snel en goed kennen, in teamverband werken en hoe je ook als de werkdruk hoog is, een positieve sfeer behoud.

Nautilus CT

Op maat

De training bevat vaste onderdelen die hun nut al meermalen bewezen hebben, en er is ruimte voor jullie specifieke behoeften. 

Nautilus CT

Praktisch

Wat je leert kan je meteen toepassen om groepsprocessen bespreekbaar te maken.

Nautilus CT

Samenwerken

Leer elkaar snel en goed kennen, in teamverband werken en hoe je ook als de werkdruk hoog is, een positieve sfeer behoud.

Nautilus CT

Op maat

De training bevat vaste onderdelen die hun nut al meermalen bewezen hebben, en er is ruimte voor jullie specifieke behoeften. 

Nautilus CT

Praktisch

Wat je leert kan je meteen toepassen om groepsprocessen bespreekbaar te maken.

Over de bestuurstraining

Als studentenbestuur heb je in korte tijd veel voor elkaar te boksen. Leuke activiteiten, actieve leden, een kloppende begroting en ook nog een plezierige en effectieve samenwerking onderling en met commissies.

Met elkaar kunnen samenwerken is daarbij de meest cruciale succesfactor. Tijdens de bestuurstraining leren jullie elkaar als mens en collega nog beter kennen, zodat je echt weet wat je aan elkaar hebt. 

De bestuurstraining is een geweldige start op weg naar een hecht en effectief team.

Vertel me meer

Herken je dit?

In de samenwerking kunnen verschillende uitdagingen ontstaan:

 • We verschillen soms flink van mening. Wat leidt tot ellenlange vergaderingen, moeizame besluitvorming en soms zelfs tot conflicten.
 • Niet iedereen lijkt even betrokken en dat staat een soepele samenwerking soms in de weg.
 • Er zijn bestuursleden die wat onzeker zijn over hun rol en verantwoordelijkheden, en twijfelen aan hun eigen beslissingen en acties.
 • De onderlinge afstemming ontbreekt, wat leidt tot misverstanden, fouten en soms wrijving.
 • Een bestuurslid valt een beetje buiten de groep, omdat deze anders naar de dingen kijkt, dieper nadenkt of omgaan met kritiek lastig vindt.

Het komt vaak voor...

Deze uitdagingen komen vaak voor bij studentenbesturen en veel andere soorten teams. Het is normaal om tegen obstakels aan te lopen. Het is belangrijk om deze uitdagingen niet te negeren, maar juist aan te pakken en samen te werken aan oplossingen.

Het komen tot een effectief en samenwerkend bestuur vraagt tijd en inspanning. De bestuurstraining versneld dat proces en geeft het richting.

Willen jullie graag

Natuurlijk is het een fantastische ervaring om een bestuursjaar te doen. Je doet het omdat je hart hebt voor de vereniging, maar het is ook een tijd van leren. Leren samenwerken, en dat bereik je door:

 • Vertrouwen hebben in elkaar. Bereid zijn om elkaar te steunen, elkaars mening en gevoelens te respecteren.
 • Weten wat jullie willen bereiken en hoe. Door afspraken te maken over verantwoordelijkheden, taken en tijdslijnen.
 • Vrijuit kunnen spreken, elkaar aanspreken, om hulp vragen, luisteren en constructieve discussies voeren.
 • Samen verantwoordelijkheid nemen voor beslissingen en resultaten van het bestuur. Dit doe je door duidelijke besluiten te nemen, elkaar aan te spreken wanneer nodig en problemen op te lossen.
 • Plezier maken. Een bestuursjaar mag ook leuk en uitdagend zijn.
" Vertrouwen is de basis van elk succesvol team.
Zonder vertrouwen kunnen teams niet effectief samenwerken en presteren "

Testimonials

"Deze training gaf mij een veilige plek om mezelf te uiten, maar gaf vooral die plek aan anderen. Waardoor ik hen beter begrijp."

Tristan Tummers

"Het heeft mij meer inzichten gegeven in ons als groep, en praktische manieren om groepsprocessen bespreekbaar te maken."

Marte van der Bijl

Marte van der Bijl

Begin goed

Het beste moment voor een bestuurstraining is vlak na het wisselen van de wacht. Juist in de eerste periode zal de bestuurstraining een welkome ondersteuning zijn.

Ook al zijn jullie individueel nog zo goed, het betekent niet altijd dat de gezamenlijke resultaten ook van de grond komen. Inzicht in elkaars kwaliteiten leidt tot betere samenwerking.

Goede communicatie, een juiste taakverdeling en het managen van verwachtingen zijn daarbij belangrijk. Hoe maak je optimaal gebruik van wat iedereen in heeft te brengen? Hoe zorg je ervoor dat bestuursleden elkaar versterken en samen in actie komen?

Voorkom de meeste samenwerkingsproblemen met een bestuurstraining en als ze wel optreden, weet je ze op te lossen. Ook dat leer je.

Ervaren en creatief

Ron is een ervaren professional in het trainen en coachen van teams. Waarbij hij aandacht heeft voor de individuele talenten én de groepsdynamiek. Hij weet waar je tegenaan kunt lopen bij het werken in een team. Hij luistert met aandacht, voelt waar het knelt en neemt je mee in een passende werkvorm. Hij is creatief in zijn aanpak en oplossingen. Inspireert en heeft een hands-on mentaliteit.
Kenmerkend voor Ron is dat hij sterk analytisch is en snel door heeft waar het knelt. Hij houdt je vervolgens een spiegel voor en gaat op een praktische manier met je aan de slag.

Staat voor: betrouwbaar, open, kennis delen, toegankelijk, creatief, analytisch, intuïtief, positief, teamspeler, vriendelijk.

Testimonials

"Ron is fijn in het begeleiden van groepen en persoonlijke processen. Neemt de tijd om problemen op te lossen. Hij heeft ons echt geholpen met het beter begrijpen van elkaar."

Sjoerd de Haan

"Soms werd door de groep een persoonlijk voorbeeld gegeven. Ron gaat daar op in en helpt de persoon met een oplossing, met een reflectie naar de zojuist behandelde stof."

Flor Romijn

De inhoud van de training

Wat is voor jullie het belangrijkst op dit moment? Speelt er iets specifieks? De inhoud van de bestuurstraining wordt altijd ontwikkeld in overleg en afgestemd op jullie wensen en behoeften.

We plannen hiervoor eerst een kennismakingsgesprek.

De opdrachten en oefeningen worden met zorg gekozen en zijn gericht op dialoog, bewustwording en ervaren.

Tijdens de afwisselende training blijft de theorie beperkt tot het strikt noodzakelijke, om de tijd waarin jullie voltallig aanwezig zijn optimaal te benutten.

De training bestaat uit drie dagdelen.

Elke bijeenkomst vraagt voorbereiding van de deelnemers, zo halen we het maximale uit de trainingsavonden.

Een werkboek is onderdeel van de training. In dit werkboek staan de oefeningen en opdrachten die tijdens de training aan bod komen en aanvullend materiaal.

De gevarieerde bestuurstraining

bevat de volgende ingrediënten:

 • Diepgaande kennismaking van de bestuursleden onderling. Waarbij achtergronden, verwachtingen, wensen, dromen en inbreng aan de orde komen.
  Belbin als manier om naar de samenhang van persoonlijkheden te kijken, het helpt bij het gesprek over verschillen tussen mensen en omgaan met diversiteit.
  Rode knop. We hebben allemaal een rode knop. Als we onder druk staan is er maar weinig nodig om die te activeren. Wat is ieders rode knop, hoe merken we dat en wat heb je op zo’n moment nodig?
 • Van elkaar horen hoe je eigenlijk naar het team en de opdracht kijkt. Denken jullie daar hetzelfde over of lopen de visies uiteen? Wanneer is een team een team? Wat zijn de uitgangspunten van een succesvol team?
 • Dialoog over hoe jullie om willen gaan met elkaar. Denk daarbij aan: elkaar aanspreken, het nakomen van afspraken, hulp vragen etc. 
 • Het Lencioni waardengesprek. Hierbij komen onderwerpen aan bod zoals: vertrouwen, conflicten, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en teamresultaat.
 • De Bewegingsmonitor. Waarmee we aandacht besteden aan het afgesproken gedrag rondom samenwerken en behalen van teamresultaten. Een heel nuttige werkvorm, ook na de bestuurstraining.
 • De Retrospective is een manier om terug te kijken op het functioneren van het bestuur zelf, de relaties tussen de bestuursleden onderling en het proces.
 • Anderen onderwerpen kunnen zijn: efficiënt vergaderen, doelen stellen, besluiten nemen, afspraken maken of het werk organiseren.

De exacte inhoud bepalen we samen. 

Wat levert een bestuurstraining je op?

  • Jullie kennen elkaars krachten en valkuilen. Vullen elkaar als team goed aan en nemen samen verantwoordelijkheid.
  • Open staan voor nieuwe ideeën van andere bestuursleden
  • Verbeterde onderlinge dynamiek en samenwerking.
  • Open en duidelijke communicatie.
  • Inzicht in jullie groepsdynamiek en praktische manieren om deze bespreekbaar te maken. 

Testimonials

"Ik vond het erg leerzaam. Vooral ook omdat we teamdoelen zijn gaan opstellen en er gelijk mee aan de slag zijn gegaan. En daarbij ook je eigen ontwikkeling aan bod is gekomen."

Lauren van den Enk
Lauren van den Enk

"We zijn als bestuur beter van onze communicatie naar elkaar bewust, en hebben handvatten gekregen om dit te kunnen blijven verbeteren."

Lars van Prooijen

Plan een kennismaking

Wil je overleggen of een bestuurstraining geschikt is voor jullie? Speelt er iets specifieks waarover je wilt klankborden? 

Neem dan gerust contact met me op. Bel of app me op 06 - 533 505 68 of stuur een mail naar ron@nautilus-ct.nl

Of vul het formulier onderaan deze pagina in.

Aarzel ook niet om contact op te nemen als je vragen hebt. Of meer wilt weten. 

Heb je een korte vraag? Dan kun je die ook stellen via het formulier onderaan deze pagina.

Wil je dat ik contact opneem met jou?

Laat dan hieronder je contactgegevens achter en uiterlijk de volgende werkdag hoor je van me. 

Heb je alleen een korte vraag? Die kan je ook hieronder stellen. 

Je contactgegevens gebruik ik alleen om contact met je op te nemen. Zie ook mijn privacyverklaring.

Wellicht spreek ik je binnenkort!